КВЕД 2018

Секція А Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство


Секція В Добувна промисловість і розроблення кар'єрів


Секція С Переробна промисловість


Секція D Постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря


Секція Е Водопостачання; каналізація, поводження з відходами


Секція F Будівництво >> Секція G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів


Секція H Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність


Секція I Тимчасове розміщення та організація харчування


Секція J Інформація та телекомунікації


Секція K Фінансова та страхова діяльність


Секція L Операції з нерухомим майном


Секція M Професійна, наукова і технічна діяльність


Секція N діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування


Секція O Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування


Секція P Освіта


Секція Q Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги


Секція R Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок


Секція S Надання інших видів послуг


Секція T Діяльність домашніх господарств


Секція U Діяльність екстериторіальних організацій і органів


Секция А Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство >> Секция В Добывающая промышленность и разработка карьеров >> Секция С Перерабатывающая промышленность >> Секция D Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха >> Секция Е Водоснабжение; канализация, обращение с отходами >> Секция F Строительство >> Секция G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов >> Секция H Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность >> Секция I Временное размещения и организация питания >> Секция J Информация и телекоммуникации >> Секция K Финансовая и страховая деятельность >> Секция L Операции с недвижимым имуществом >> Секция M Профессиональная, научная и техническая деятельность >> Секция N Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания >> Секция O Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование >> Секция P Образование >> Секция Q Здравоохранение и предоставление социальной помощи >> Секция R Искусство, спорт, развлечения и отдых >> Секция S Предоставление других видов услуг >> Секция T Деятельность домашних хозяйств >> Секция U Деятельность экстерриториальных организаций и органов >>

Источник: https://www.juridicheskij-supermarket.ua/page_kvednew.html © ЮрМаркет

Секция А Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство >> Секция В Добывающая промышленность и разработка карьеров >> Секция С Перерабатывающая промышленность >> Секция D Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха >> Секция Е Водоснабжение; канализация, обращение с отходами >> Секция F Строительство >> Секция G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов >> Секция H Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность >> Секция I Временное размещения и организация питания >> Секция J Информация и телекоммуникации >> Секция K Финансовая и страховая деятельность >> Секция L Операции с недвижимым имуществом >> Секция M Профессиональная, научная и техническая деятельность >> Секция N Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания >> Секция O Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование >> Секция P Образование >> Секция Q Здравоохранение и предоставление социальной помощи >> Секция R Искусство, спорт, развлечения и отдых >> Секция S Предоставление других видов услуг >> Секция T Деятельность домашних хозяйств >> Секция U Деятельность экстерриториальных организаций и органов >>

Источник: https://www.juridicheskij-supermarket.ua/page_kvednew. Секция А Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство >> Секция В Добывающая промышленность и разработка карьеров >> Секция С Перерабатывающая промышленность >> Секция D Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха >> Секция Е Водоснабжение; канализация, обращение с отходами >> Секция F Строительство >> Секция G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов >> Секция H Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность >> Секция I Временное размещения и организация питания >> Секция J Информация и телекоммуникации >> Секция K Финансовая и страховая деятельность >> Секция L Операции с недвижимым имуществом >> Секция M Профессиональная, научная и техническая деятельность >> Секция N Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания >> Секция O Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование >> Секция P Образование >> Секция Q Здравоохранение и предоставление социальной помощи >> Секция R Искусство, спорт, развлечения и отдых >> Секция S Предоставление других видов услуг >> Секция T Деятельность домашних хозяйств >> Секция U Деятельность экстерриториальных организаций и органов >>  Источник: https://www.juridicheskij-supermarket.ua/page_kvednew.html © ЮрМаркет