«Центр підтримки малого та середнього бізнесу» здійснив анкетне опитування біля 900 студентів

22-квітня-2019
"

 

«Центром підтримки малого та середнього бізнесу» було здійснено дослідження щодо механізму формування престижу  молодіжного підприємництва серед студентів закладів вищої освіти та наявності у них бажання щодо започаткування власного бізнесу після закінчення навчання.

При цьому інформація безпосередньо отримана з середовища формування попиту та вибору професій шляхом анкетного опитування біля 900 респондентів, тобто майже 100% студентів I-V курсів, що навчаються на  кафедрах економічного напрямку (підприємництво та біржова торгівля, маркетинг, менеджмент, фінанси та кредит) у вищих навчальних закладах.

За наявним лінком між правом вибору студентами майбутньої мети самореалізації після закінчення закладу вищої освіти та  її досягненням є підстави вважати, що ситуація, яка склалася на молодіжному ринку праці є досить неоднозначною.

Зокрема, тільки приблизно 39% дивляться в майбутнє з оптимізмом і планують  працювати за спеціальністю. При цьому важливим є критерій рівня заробітної плати. Так, 19% готові працювати там, де зможе більше заробляти незалежно від спеціальності, а майже третина опитаних (32,2%) не поєднують навчання з роботою і працюють не за спеціальністю і тільки  9,8% студентів працюють за спеціальністю (додаток №1).

Разом з тим, опитування виявило, що майже 51% респондентів у майбутньому, після закінчення закладу вищої освіти, планують започаткувати власну справу, приблизно 15% не зацікавлені у підприємницькій діяльності, а 34%  зробили акцент на тому, що важко відповісти на таке питання (додаток №3).

При цьому, майже 58% респондентів орієнтовані на закордонні ринки праці,  майже 14%  хотіли б працювати за кордоном, але вважають це головною метою, а інші (28%) – не  висловили такого бажання (додаток №2). 

Є підстави вважати, що орієнтація на роботу  за спеціальністю після закінчення закладу вищої освіти корелює з рівнем задоволеності отримуваною спеціальністю, визначеністю інформації щодо затребуваності на вітчизняному ринку праці та  рівнем заробітної плати.

Можливо саме відсутність інформації щодо перспективи прикладного використання майбутнього молодого фахівця в Україні пов’язана з похибкою респондентів, що  визначають наявність готовності до вибору професії. Так, саме студенти, які можливо будуть не задоволені отриманою спеціальністю, а вони складають майже 62% опитаних, не планують працювати за цією спеціальністю.

Таким чином представлені результати опитування, слід врахувати при плануванні відповідного циклу регіональних заходів, що дозволить виявити повноту уявлень студентів про майбутню професію, набути певної юридичної та економічної відповідальності для її опанування, спрямувати їх на певний характер трудової діяльності, виявляти внутрішні протиріччя в уявленні респондентів про майбутню роботу; встановити ступінь відповідності про майбутню роботу і професію, яку вони вибрали.