Новий КВЕД України 2020

23-березня-2020
""

Через шість років з моменту опублікування КВЕД-2010 вийшов наказ про додаткові зміни. У ньому були внесені деякі поправки в порядок оформлення змін і доповнень видів комерційної діяльності в реєстраційний пакет документів компаній і підприємців.

Тепер, щоб замінити вказаний раніше вид діяльності, не потрібно заповнювати реєстраційну картку форми 4. Згідно з новим КВЕД України пишеться заява з проханням зареєструвати зміни або доповнення. Законодавство накладає такий порядок на:
комерційні підприємства (юридичні особи);
суб'єкти приватної підприємницької діяльності (фізичні особи);
громадські організації та об'єднання.

Відповідний наказ надає уніфіковані форми заяв для перерахованих категорій.
Збір необхідних документів трохи ускладнений. Тепер потрібно прикладати нотаріально завірений папір, в якому вказується рішення компетентних осіб (органів) стосовно змін або доповнень видів діяльності. Тобто потрібен протокол, в якому зафіксовано факт проведення зборів співзасновників компанії. Тут же вписується і відповідне рішення. Природно, необхідна і квитанція про сплату адмінзбору. Сума адміністративного збору анулюється, якщо папери були оформлені з помилками або підприємець отримав відмову в проведенні реєстрації.
Крім цього, вартість процедури зросла до 30% від суми мінімальної заробітної плати.
Все сказане раніше стосується змін і доповнень до переліку напрямів діяльності зареєстрованого суб'єкта комерційної або громадської діяльності.

Що таке вид економічної діяльності?
Вимога про зазначення в реєстраційних документах (а також в держреєстрі) виду діяльності викликана необхідністю проведення статистичного державного обліку. Саме ці відомості дозволяють державі оцінити міжгалузевий баланс, а також розподіляти товари або послуги відповідно до державних рахунків.

Поняття економічної діяльності вміщує в себе:
-випуск товарів або виробництво послуг.
-наявність сировинної бази та її витрачання (для виробництва).
-застосування робочої сили.
-наявність технологічного процесу.

Вся діяльність складається з основного напряму і другорядного. Саме основний вказується у свідоцтві. Другорядних же може бути кілька. Зазвичай їхній перелік містить ті види, якими, можливо, буде займатися організація або приватний підприємець.
Який вид діяльності потрібно вважати основним?

Щоб правильно встановити, який напрямок потрібно вважати лідируючим (основним), необхідно провести кілька нескладних дій:
-Складіть перелік усіх видів із зазначенням їхніх кодів на підкласовому рівні.
-Зіставте кожному підкласу валову додану вартість.
-Визначте той підклас, показник якого є найбільшим.
-Встановіть, до якої секції відноситься підклас з найвищим показником.
-Секція включена в розділ. Його також потрібно встановити.
-Секція входить у клас. Він і є шуканим.

Цей механізм підходить для того, щоб перевірити, до якого коду КВЕД України відноситься будь-який тип комерційних операцій.
Визначивши новий основний вид діяльності, можна приступати до оформлення змін. Засновник може оновити перелік кодів в реєстраційних документах самостійно або покласти цей обов'язок на іншого. Законодавство дозволяє проводити процедуру довіреним особам. Для цього буде потрібно пред'явити оригінал відповідної довіреності.

Для додаткових видів діяльності процедура не сильно відрізняється. Єдине – валовий показник не буде найбільшим або буде відсутній зовсім (якщо напрямок тільки планується). Варто відзначити, що другорядних напрямків у компанії (або підприємця) може бути кілька. Законодавство не встановлює їхнє максимальне число.

Кількість інстанцій, які необхідно обійти при зміні, доповненні, внесення кодів КВЕД, значно знижено. Такі служби, як Податкова і Пенсійний Фонд будуть сповіщені державними реєстраційними органами. Це значно знижує число необхідних довідок і виписок.
На яку кількість кодів КВЕД можна розраховувати?
Практика показує, що держреєстратори України неохоче вписують більше п'яти-шести кодів КВЕД. Причому ніхто толком не пояснює чому. Законодавство такого параметра не встановило, а значить їх може бути скільки завгодно. При реєстрації об'єкта комерційної діяльності вносяться всі коди КВЕД, які, можливо, знадобляться в подальшому.
Якщо угода не потрапляє під ті КВЕДи, які вже прописані в реєстраційній документації, доведеться в екстреному порядку вносити доповнення. Тому краще подбати одразу. Правда, наприклад, реєстраційна картка №10 має місце тільки на шість кодів КВЕД з розшифровкою, а якщо повне найменування виду діяльності довге – і того менше.
Як вихід, можна продовжити перелік на іншому аркуші. При цьому виникає небезпека отримати відмову державного реєстратора прийняти «розширений» документ. Тоді доведеться або доводити свою правоту, або ж одразу після реєстрації доповнити перелік усіма необхідними кодами КВЕД.
 

Джерело