Про нас

Комунальне підприємство «Центр підтримки малого та середнього бізнесу» Дніпропетровської обласної ради»

Центр створений з метою надання організаційної, методичної, інформаційно-консультативної, юридичної та іншої допомоги новоствореним юридичним та фізичним особам-підприємцям у досягненні зрілості, спроможного самостійного функціонування у підприємницькій діяльності.

Основними напрямами діяльності Центру є:

 • Сприяння у створенні дієвого механізму взаємодії суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців та, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на засадах партнерства і відкритості, а також участь у формуванні та реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва в Дніпропетровській області;
 • Підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів у сфері підприємництва;
 • Розгляд проектів регіональних програм розвитку підприємництва та участь у проведенні аналізу їх виконання;
 • Підготовка пропозицій до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо:
 • Створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення розвитку підприємництва в Дніпропетровській області;
  • - участь у формування та реалізація в регіоні державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб’єктів господарювання;
  • - участь у розв’язання спірних питань у сфері підприємництва;
 • Розвиток підприємницької ініціативи, підтримка та популяризація підприємницької діяльності, досвіду соціальної відповідальності бізнесу, відродження позитивних традицій та етичних принципів сфери підприємництва;
 • Створення сприятливих умов для функціонування суб’єктів малого та середнього бізнесу через податкову, митну, грошову-кредитну, зовнішньоекономічну системи, а також за допомогою інших заходів макроекономічному характеру;
 • Стимулювання пропозиції суб’єктів малого та середнього підприємництва (програми щодо професійної підготовки людей, які б могли зайнятися підприємництвом, диференційована система надання допомоги тощо);
 • Стимулювання попиту на продукти та послуги малого бізнесу;
 • Аналіз співвідношення попиту і пропозиції суб’єктів малого підприємництва (інформаційна та консультативна діяльність для осіб, які хочуть зайнятися підприємницькою діяльністю, їх професійна орієнтація тощо);
 • Допомога регіональному розвитку (фінансова, інформаційно-консультативна, локальні програми розвитку малого підприємництва тощо);
 • Організація системи моніторингу за ринковим середовищем суб’єктів малого підприємництва;
 • Формування в регіоні привабливого середовища для інвестицій;
 • Створення системи підготовки кадрів для малого підприємництва;
 • Створення недержавних структур підтримки малого підприємництва;
 • Створення фонду підтримки малого підприємництва;
 • Залучення міжнародної технічної допомоги;
 • Організація єдиного інформаційного поля;
 • Сприяння концентрації фінансових ресурсів для розвитку малого підприємництва;
 • Участь у розробці регіональних програм сприяння малого бізнесу.
 • Організація системи навчання;
 • Участь у реалізації екологічних програм;
 • Здійснення навчально-просвітницької, інформаційно-консультативної, науково-дослідної та правової діяльності для юридичних та фізичних осіб-підприємців;
 • Надання послуг з підвищення освітнього рівня в рамках підприємницької діяльності, проведення тренінгів, семінарів та інших форм навчання;
 • Роз’яснення правил використання юридичними та фізичними особами-підприємцями фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів регіону, в тому числі приміщень (споруд), обладнання, інформаційних матеріалів, а також науково-технічних розробок і технологій, необхідних для здійснення підприємницької діяльності;
 • Надання консультативної та методичної допомоги отримання фінансової підтримки через фінансово-кредитні установи;
 • Надання державної допомоги за рахунок програми фінансової підтримки розвитку підприємницької діяльності;
 • Надання юридично-консультативної допомоги юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, у тому числі підготовка позовних заяв, скарг, договорів;
 • Надання допомоги в розробці та реалізації програм, проектів та заходів, спрямованих на розвиток та підвищення ефективності підприємницької діяльності;
 • Надання допомоги з питань складання бізнес-планів, оцінювання ефективності діяльності підприємств, оподаткування, ведення бухгалтерського обліку, ліцензування, сертифікації, організації виробництва, менеджменту;
 • Надання маркетингових та рекламних послуг;
 • Розробка та супроводження інвестиційних проектів.