• КВЕД 2018

Секція D Постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря

35

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

Група Назва
35.1

Виробництво, передача та розподілення електроенергії

Клас Назва
35.11

Виробництво електроенергії

35.12

Передача електроенергії

35.13

Розподілення електроенергії

35.14

Торгівля електроенергією

35.2

Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи

Клас Назва
35.21

Виробництво газу

35.22

Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи

35.23

Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

35.3

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Клас Назва
35.30

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря