• КВЕД 2018

Секція Е Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Розділ Назва
36

Забір, очищення та постачання води

Група Назва
36.0

Забір, очищення та постачання води

37

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

Група Назва
37.0

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

38

Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів

Група Назва
38.1

Збирання відходів

38.2

Оброблення та видалення відходів

38.3

Відновлення матеріалів

39

Інша діяльність щодо поводження з відходами

Група Назва
39.0

Інша діяльність щодо поводження з відходами