• КВЕД 2018

Секція J Інформація та телекомунікації

Розділ Назва
58

Видавнича діяльність

58.1

Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність

Клас Назва
58.11

Видання книг

58.12

Видання довідників і каталогів

58.13

Видання газет

58.14

Видання журналів і періодичних видань

58.19

Інші види видавничої діяльності

58.2

Видання програмного забезпечення

Клас Назва
58.21

Видання комп'ютерних ігор

58.29

Видання іншого програмного забезпечення

59

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

Група Назва
59.1

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

Клас Назва
59.11

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

59.12

Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

59.13

Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

59.14

Демонстрація кінофільмів

59.2

Видання звукозаписів

Клас Назва
59.20

Видання звукозаписів

60

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

Група Назва
60.1

Діяльність у сфері радіомовлення

Клас Назва
60.10

Діяльність у сфері радіомовлення

60.2

Діяльність у сфері телевізійного мовлення

Клас Назва
60.20

Діяльність у сфері телевізійного мовлення

61

Телекомунікації (електрозв'язок)

Група Назва
61.1

Діяльність у сфері проводового електрозв'язку

61.2

Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку

61.3

Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку

61.9

Інша діяльність у сфері електрозв'язку

62

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

Група Назва
62.0

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

63

Надання інформаційних послуг

Група Назва
63.1

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали

63.9

Надання інших інформаційних послуг