• КВЕД 2018

Секція С Переробна промисловість

Розділ Назва
10

Виробництво харчових продуктів

11

Виробництво напоїв

12

Виробництво тютюнових виробів

13

Текстильне виробництво

14

Виробництво одягу

15

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

16

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння

17

Виробництво паперу та паперових виробів

18

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації

19

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

20

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

21

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

22

Виробництво гумових і пластмасових виробів

23

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

24

Металургійне виробництво

25

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

26

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

27

Виробництво електричного устатковання

28

Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у.

29

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

30

Виробництво інших транспортних засобів

31

Виробництво меблів

32

Виробництво іншої продукції

33

Ремонт і монтаж машин і устатковання