• КВЕД 2018

Секція В Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

складається з наступних розділів:

Розділ Назва
05

Добування кам'яного та бурого вугілля

Група Назва
05.1

Добування кам'яного вугілля

05.2

Добування бурого вугілля

06

Добування сирої нафти та природного газу

Група Назва
06.1

Добування сирої нафти

06.2

Добування природного газу

07

Добування металевих руд

Група Назва
07.1

Добування залізних руд

07.2

Добування руд кольорових металів

08

Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів

Група Назва
08.1

Добування каменю, піску та глини

08.9

Добування корисних копалин і розроблення кар'єрів, н.в.і.у.

09

Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів

Група Назва
09.1

Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу

09.9

Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів